Algemene Voorwaarden

La Vie Naturelle – Le Castandel, vertegenwoordigt door Bart Breem
Le Castandel, 30480 Saint Paul La Coste

Algemeen

Onder huurder wordt verstaan, diegene die de huurovereenkomst met “La Vie Naturelle – Le Castandel (Bart Breem) aangaat.

 

Reservering en betaling

* Een reservatie is pas geldig, wanneer een voorschot (binnen de 7 dagen na goedkeuring reservatieaanvraag) is betaald van 30 % van het totale verblijf. Na betaling van het voorschot accepteert de huurder de algemene voorwaarden.

* De betaling van het saldo (overige 70 %) dient uiterlijk 1 maand voor het verblijf te zijn voldaan, tenzij een andere regeling is overeengekomen.

* Bij boeking op een termijn van minder dan 1 maand, dient de gehele huursom ineens te worden betaald.

* Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen, geraakt de huurder automatisch in verzuim.  De verhuurder zendt dan een herinnering via mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen de 3 dagen na de datum van de gestuurde herinnering nog niet in het bezit is van de verhuurder, wordt de overeenkomst geannuleerd.

* Diensten en voorzieningen (gastentafel, ontbijt, andere service, …) worden ter plaatse betaald, bij vertrek.

* Wij beschikken niet over een bankkaartensysteem.

 

Waarborg

Bij de huur van de gîtes, wordt er een waarborg gevraagd van 300 euro. Dit bedrag dient samen met het saldo betaald te worden.  Binnen de 14 dagen na uw verblijf wordt dit bedrag teruggestort, mits er geen schade of verlies werd vastgesteld.  Indien schade of verlies wordt vastgesteld, worden de kosten in mindering gebracht van de waarborg, of wordt de waarborg volledig ingehouden.

 

Annuleren

* Bij annulering tot 1 maand voor aankomstdatum behouden wij het voorschot van 30 % van de totale verblijfskosten.  De annuleringskosten binnen de 30 dagen voor aankomstdatum bedragen 100 % van de verblijfskosten.

* La Vie Naturelle – Le Castandel is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is.

* Wij raden u aan om een eigen annulatieverzekering te nemen. La Vie Naturelle – Le Castandel kan onder geen enkele voorwaarde voorschotten en/of saldo van de reservatie terugstorten.

 

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de huurprijs en dient betaald te worden bij vertrek.

Gîtes : 1,21 € per nacht, per persoon, vanaf 18 jaar.

Chambre d’hôtes : 0,77 € per nacht, per persoon, vanaf 18 jaar.

 

Aankomst en vertrek

De gîtes/kamers zijn toegankelijk vanaf 17h op de dag van aankomst.  Als u later dan 19h aankomt, gelieve ons te verwittigen. Op de dag van vertrek, dient u de gîte/kamer voor 10h vrij te maken.

 

Type/Formule verblijf

Gîte : Bed-, bad- en zwembadlinnen en eindschoonmaak inclusief.

Chambre d’hôtes : Ontbijt en bed-, bad- en zwembadlinnen en eindschoonmaak inclusief.                                                                                                                                  

 

Zwembad en zwembadhanddoeken

* Daar we een zoutwaterzwembad hebben, vragen we met aandrang biologisch afbreekbare zonneproducten te gebruiken.  

* Zwembadhanddoeken worden door ons voorzien. Deze dienen enkel om te gebruiken aan het zwembad en mogen niet worden gebruik om naar de rivier te gaan.

* Het zwembad is veilig, maar onbewaakt.  De huurder verblijft er op eigen risico.  Gelieve minderjarigen niet alleen, maar wel onder toezicht te laten zwemmen.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten

 

Schoonmaak

* De gîtes/kamers zijn bij aankomst door ons schoongemaakt, we vragen deze veegschoon achter te  laten (verdere richtlijnen zijn te vinden in de map in de gîte/kamer).  Indien niet in orde, wordt er een extra schoonmaakbeurt (50 € Le Feu/70 € L’Eau/30 € La Terre en L’Air) aangerekend.                                              
* Lakens en handdoeken worden 1 keer per week vervangen.

 

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor alle vormen van schade toegebracht aan de gîte/kamer en de inboedel. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor de gîte/kamer en hij verplicht zich ertoe, de gîte/kamer en omgeving netjes en schoon te houden.

 

Verantwoordelijkheid

*De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in, en/of rondom de gîte/kamer gebeuren.  

* De verhuurder is niet verantwoordelijk voor diefstal door nalatigheid van de huurder (bv. door het niet afsluiten van ramen/deuren bij afwezigheid).

* Minderjarigen, blijven op gans het domein onder toezicht van hun ouders/begeleiders.

 

Overige

* Het is niet toegestaan in de gîtes/kamers te roken. Buiten op het eigen terras is een asbak voorzien. Eveneens mag niet gerookt worden in het bos, en dit voor eventueel brandgevaar.

* Er is een huishoudelijk reglement aanwezig in de gîte/kamer en de huurder dient de bepalingen van dit reglement, zonder uitzondering na te leven.

* De verhuurder dient op voorhand op de hoogte gebracht te worden van eventuele bezoekers van de huurder.  We vragen een bijdrage van 5 € per bezoeker. Bezoekers kunnen niet overnachten. De bezoekers dienen ook het huishoudelijk reglement en de voorwaarden te respecteren.

* De verhuurder behoudt het recht de gîte/kamer te betreden, met respect voor het privé-leven van de huurder (bv. bij zwaar onweer trekken wij alle kabels uit).

* De verhuurder kan éénzijdig de huurovereenkomst stopzetten, als de huurder (na waarschuwing) hinder of last blijft opleveren, voor de overige huurders. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

La Vie Naturelle – Le Castandel

Le Castandel
F-30480 Saint-Paul-La-Coste

png1

Contact

+33 651 87 12 58 / +33 972 47 43 77
lecastandel@gmail.com

2022 La Vie Naturelle – Le Castandel – All Rights Reserved – Logo by morgane.leveque_ (IG)